Máte nějaké dotazy?

+43 (1) 325 22 58 (Po-Pá 8-16h)
+43 660 968 1900 (Po-Pá 8-16h)
Do návratového centra

Sociální média

globe

VYHLEDÁVÁNÍ

Phantom tréninkové masky

Phantom tréninková taška

Phantom tréninková vesta

Trenažér závěsů Phantom

Phantom tréninkový míč

Bestseller vybavení PHANTOM

Právo na odstoupení od smlouvy

Informace o vašem právu na odstoupení od smlouvy


Máte právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana s výjimkou dopravce převezmete finální zboží do fyzického držení. 

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás:

E-mail: info@phantom-athletics.com 

nebo na:

K670 GmbH 
Phantom Athletics 
Sternhofweg 54 
5020 Salzburg 
Rakousko 

! Toto není zpáteční adresa. Vrácení zde není možné. Veškeré informace o vracení zboží naleznete zde:
Návratové centrum


o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem poštou nebo emailem). Výběr lze provést neformálně. 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když zašlete své oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Z výše uvedeného práva na odstoupení od smlouvy je vyloučeno zapečetěné zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a které bylo po dodání rozpečetěno.


Účinky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, s výjimkou nákladů na dodání. Chcete-li odstoupit od smlouvy, buďte informováni a obdržíte vrácení.
Vrácení peněz provedeme pomocí stejného platebního prostředku, který jste použili při první transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak; v žádném případě vám toto vrácení nebude účtovat žádné poplatky. Můžeme pozdržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět.

Zákazníci prosím vraťte zboží na adresu: 

Phantom Athletics 
Franz-brötzner-strasse 11, nahoře 03a-a
5071 Wals-Siezenheim 
Rakousko

neprodleně a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám oznámíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží vrátíte před uplynutím 30denní lhůty. Musíte nést přímé náklady na vrácení. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které přesahuje běžné snížení hodnoty zboží prostřednictvím kontroly funkčnosti zboží. 

x